2018-2019: Literatuur op Zaterdag... in Utopia!

Ik sna(c)k naar Literatuur op Zaterdag!

De Academie voor Podiumkunsten van Aalst ging in 2002 van start met een cursus ‘literaire creatie’, die sinds 2018 gewoon ‘schrijver’ heet. Een schooljaar lang en gedurende twee uren op woensdagavond en op één zaterdagnamiddag in de maand verdiepen de cursisten zich intensief in alles wat met creatief schrijven te maken heeft – proza, poëzie of drama. Docent van dienst, al sinds 2004, is de Erembodegemse auteur Patrick Bernauw. Vanaf dit jaar organiseren zijn cursisten en ex-cursisten, verenigd onder de vlag van de Storytellers, vijf literaire namiddagen op zaterdag. Zowel gepubliceerde auteurs komen aan bod – onder hen: tamelijk wat veteranen van de cursus – als talentvolle literair creatieven die staan te trappelen om hun werk aan het publiek te presenteren.

Literatuur op Zaterdag is telkens opgebouwd volgens eenzelfde formule: een eerste lezing, vertelling, performance,… van een uur met start om 15 uur, gevolgd door een half uur pauze, waarna een tweede deel volgt. Afsluiten doen we om 17.30 uur.


Praktische info:

In voorverkoop via een Storyteller, email of contact website: 4 EUR voor 1 volledige Literaire Namiddag. U kunt ook een abonnement nemen op de 5 Literaire Zaterdagen, voor 15 EUR. Dat maakt u tegelijk lid van de Storytellers.


Aan de kassa: 5 EUR voor 1 volledige Literaire Namiddag.


Email – contact, voorverkoop: storytellers@inter-actief.be

of stort meteen 4 EUR of 15 EUR 
op het rekeningnummer van de Storytellers:

IBAN BE40 3631 7859 8763

De festiviteiten gaan door in de Geuzenzaal van Utopia
Utopia 1, Aalst

Organisatie: Muza vzw & de Storytellers
Met de steun van:


Programma 2018-2019

27 oktober 2018

15.00 uur: Leslie Hubrechts schreef de aanslagen van 22 maart 2016 van zich af…


Leslie Hubrechts werkte bij Swissport op de luchthaven van Zaventem, en zat middenin de aanslag die daar plaatsvond op 22 maart 2016. Nog datzelfde jaar ging zij de cursus literaire creatie in Aalst volgen, om de traumatiserende ervaring van zich af te schrijven. Het resulteerde in het boek Achtergelaten bagage dat in september 2017 verscheen, en waarin zij inzoomt op het leven op de luchthaven voor, tijdens en na de aanslag. Zij komt vertellen over haar ervaringen en brengt niet alleen haar boek, maar ook een powerpoint presentatie mee.


16.30 uur: Memoires van Heer Halewijn 

In de middeleeuwse ballade zingt Heer Halewijn ‘een liedje klein/en al die dat hoorde wou bij hem zijn’. Dat vernam een koningskind ‘die om haar schoonheid zo werd bemind’. Helemaal op het einde is er evenwel ‘een groot banket’, en wordt ‘het hoofd op tafel gezet’. Patrick Bernauw, Anton Cogen & Koor belichten de literaire facetten van deze oeroude brok cultureel erfgoed in een theatrale combinatie van griezelverhaal, poëtische performance en lezing. Van het Blauwbaard Archetype tot de tragische figuur van Orfeus debiteert een dolgedraaide don Juan lokkende toverliederen… 17 november 2018: Themadag ‘Debuteren in de Letteren’

15.00 uur: 
Docente creatief schrijven & schrijfster 
Sofie De Moor aan het woord…

Sofie De Moor is docente van de opleiding ‘schrijver’ aan de academie van Sint-Niklaas. Na enkele educatieve uitgaven – lees- en werkboeken of mappen voor scholen, leerkrachten en hun leerlingen – debuteerde zij bij De Eenhoorn met een kinderboek voor lezers vanaf 9 jaar. Konijnen goochel je niet terug vertelt over Sander, die zijn papa bij een verkeersongeval verloor. Sander gelooft dat hij zijn papa terug kan goochelen, zoals papa ooit het konijn Witje terug tot leven goochelde… Sofie vertelt over de kneepjes van het schrijversvak en haar ervaringen met debuteren in de letteren.

16.30 uur: 
Boekvoorstelling Leven in de schaduw 
van Jana Van Der Fraenen

In haar vierde – en daarmee ook allerlaatste – jaar ‘literaire creatie’ aan onze academie stelt Jana Van Der Fraenen graag haar debuut aan u voor, de jeugdroman Leven in de schaduw. Maxim is 15 wanneer hij een halfzijdige verlamming oploopt en in een revalidatieziekenhuis wordt opgenomen. Daar ontmoet hij Isabel, die na een ongeval in een rolstoel is beland. De twee groeien langzaam maar zeker dichter naar elkaar toe; toch komt Maxim vast te zitten in een depressie… De auteur schenkt de opbrengsten van haar boek aan Rode Neuzendag. 


1 december 2018: Themadag ‘Werken met (literair) erfgoed’

15.00 uur: Erfgoed als inspiratiebron (Koen D'haene)

Als docent bibliotheekwetenschappen, stafmedewerker van de bibliotheek van Wevelgem en eindredacteur van de Jaarboeken van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS) is Koen D’haene beroepshalve voortdurend in de weer met literair erfgoed. Als auteur en zowel in zijn werk voor jongeren als voor volwassenen, grijpt hij ook al eens terug naar een erfgoed-thema. Zo onder meer in De oversteek, een historische jeugdroman die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog en teruggrijpt naar de verhalen over zijn naar Amerika uitgeweken grootoom. Of in zijn recente boek De Ketters van de Kemmelberg.
16.30 uur: Els Vermeir – van De Geest van Pee Klak tot Parijs Onderhuids

Els Vermeir publiceerde twee maal een eindwerk ‘literaire creatie’ in boekvorm. In 2015 ontving zij een subsidie van de Erfgoedcel Aalst om een project te starten rond de volksfiguur Pee Klak uit Moorsel. Het boek bevatte zowel ‘interviews’ als teksten van (nieuwe) volksliedjes, het draaiboek voor een wandeling en een kleine verzameling streekwoordenschat. In Parijs Onderhuids (2016) bundelde Els 20 mysterieuze verhalen over de 20 Parijse arrondissementen, balancerend op de grens tussen heden en verleden, historische feiten en fictie. Wij stellen beide boeken aan u voor. 


 


23 maart 2019: Themadag “Poëzie”

15.00 uur: Poëzie op het Podium
Aan de Academie voor Podiumkunsten werd en wordt nogal wat poëzie geschreven. Literair creatieven van vroeger en nu stellen voor u een gevarieerd programma samen en brengen hun eigen werk ook op de planken.   


16.30 uur: Tom Driesen / Slam Poetry
 Tom Driesen publiceerde recent de bundel Vaderhanden, maar heeft vooral een (ijzersterke) podiumreputatie in binnen- en buitenland, als slamdichter, en met gemiddeld 2 optredens per maand. Hoogtepunten: finale BK Slam 2016 en de halve finale NK Slam 2018. Tom was stadsdichter van Turnhout (2015-2016) en schreef een gedicht van 5 km op de voetpaden van zijn stad, maakte videogedichten, schreef en regisseerde theater en gaf workshops poetryslam aan senioren, voor scholen, in de Kunstbende, de gevangenis van Turnhout en het revalidatiecentrum Pulderbos.

22 juni 2019: Sagen & Legenden uit het Denderland

De ‘schrijvers’ van de Academie werkten een jaar lang aan een collectief eindwerk rond Sagen & Legenden uit het Denderland en dit is het resultaat. Het programma is ook voor ons nog een Groot Mysterie. Zeker is alleen dat het start om 15.00 uur en eindigt om 17.30 uur (en dat er halverwege een pauze voorzien is).  
Reacties

Populaire posts